Viñedos

Os
Viñedos

Os nosos viñedos están formados por pequenas parcelas típicas do minifundio que debuxa a paisaxe de Galicia, situadas todas elas no municipio de Ribadumia.

Esta parroquia, situada no corazón do Val do Salnés ás beiras do río Umia, é considerada o berce do albariño por ser o lugar de orixe das súas primeiras cepas.

O seu clima é oceánico húmido cun verán caloroso. A temperatura media anual é unha das máis elevadas de Galicia, a pesar das abundantes precipitacións repartidas ao longo de todo o ano.

O seu terreo é reputado por ser soleado e pobre, de doada drenaxe con areas de granito en descomposición.

A idade media do viñedo é de 25 anos. As variedades cultivadas son albariño principalmente, e as variedades tintas autóctonas espadeiro e caiño.

Nas cepas albariñas e caiñas, o sistema de poda utilizado é o tradicional emparrado, deixando unha carga de 70-90 xemas por vide. A densidade de plantación é de aproximadamente 1.500 cepas por hectárea cun rendemento de entre 8.000 e 10.000 kg/ha.

Nas cepas espadeiras a condución é en espaleira utilizando o sistema de poda Guyot. A densidade de plantación é de 3.000 cepas por hectárea cun rendemento de entre 6.000 e 7.500 kg/ten.

Para o mantemento do chan utilízase a técnica da non laboreo, o que provoca que a terra teña unha cuberta vexetal e autóctona durante todo o ciclo vexetativo. Desta forma conséguese achegar materia orgánica e evítanse erosións e compactacións. Ademais permite un doado acceso despois dunha chuvia.

Anualmente replantamos as parcelas que o necesitan utilizando os portaenxertos 196-17 Castel e 101-14 Millardet et de Grasset.

Unha vez a uva alcanzou a maduración idónea, realízase a vendima de forma manual en caixas de 15 kg, eliminando calquera gran danado. O obxectivo é vinificar unicamente uvas maduras e en perfectas condicións sanitarias.


PARA ACCEDER A NOSA WEB DEBE SER MAIOR DE IDADE

teño

Menor de edad
Menor de edad

teño

Menor de edad
X

Sentímolo


Non se permite o acceso ao noso sitio web a menores

Volta cando teñas cumplidos os 18.